POIS RP GDDKiA FS
Wtorek, 14/04/2020

Warstwa ścieralna z mastyksu grysowego

W poprzednim tygodniu Wykonawca ułożył warstwę ścieralną z mastyksu grysowego (SMA 11) na Rondzie Węzła Północ (Rondo pod obiektem WD-20) i Łącznicach nr 1,2,3,4 - o łącznej pow. 7 353m2

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45,
25-950 Kielce
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

BBC Best Building Consultans Nadzory i Doradztwo
Budowlane Łukasz Zdziebłowski
BBC Best Building Consultans
Sp. z o. o. Sp. K
Biuro Konsultanta:
ul. Legionów 122 D, pokój 212
26-110 Skarżysko - Kamienna
www.bbconsultants.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
Adres do korespondencji:
Barak 1A
26-500 Szydłowiec
www.budimex.com.pl
<