POIS RP GDDKiA FS
Poniedziałek, 26/08/2019

Układanie warstwy wiążącej

Wykonawca w ubiegłym tygodniu układał warstwę wiążącą AC WMS 16 P w 4+915 - 5+400 JP; 6+220 - 6+455 JP; 6+175 - 6+465 JL. Wykonanie od początku budowy wynosi 68,64%.

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45,
25-950 Kielce
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

BBC Best Building Consultans Nadzory i Doradztwo
Budowlane Łukasz Zdziebłowski
BBC Best Building Consultans
Sp. z o. o. Sp. K
Biuro Konsultanta:
ul. Legionów 122 D, pokój 212
26-110 Skarżysko - Kamienna
www.bbconsultants.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
Adres do korespondencji:
Barak 1A
26-500 Szydłowiec
www.budimex.com.pl
<