POIS RP GDDKiA FS
Poniedziałek, 06/04/2020

Układanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

W poprzednim tygodniu Wykonawca przystąpił m. in. do układania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na DD6 w kilometrazu od 0+000 do 1+696 i na DD10 w kilometrażu od 1+250 do 2+100. Ułożono tam warstwę ścieralną o łącznej powierzchni 13 083m2.

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45,
25-950 Kielce
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

BBC Best Building Consultans Nadzory i Doradztwo
Budowlane Łukasz Zdziebłowski
BBC Best Building Consultans
Sp. z o. o. Sp. K
Biuro Konsultanta:
ul. Legionów 122 D, pokój 212
26-110 Skarżysko - Kamienna
www.bbconsultants.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
Adres do korespondencji:
Barak 1A
26-500 Szydłowiec
www.budimex.com.pl
<