POIS RP GDDKiA FS
Poniedziałek, 20/04/2020

Układanie warstwy ścieralnej

W ubiegłym tygodniu Wykonawca przystąpił do układania warstwy ścieralnej. Wykonywane były m.in. zjazdy indywidualne na posesje (z DD5,DD7,DD9,DD10). Roboty prowadzone były równeż na DD1, DD3, DD4, Łączniku nr 2, Rondzie Piłsudskiego. Ułożono wówczas warstwę ścieralną o łącznej powierzchni 8738,18m2

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45,
25-950 Kielce
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

BBC Best Building Consultans Nadzory i Doradztwo
Budowlane Łukasz Zdziebłowski
BBC Best Building Consultans
Sp. z o. o. Sp. K
Biuro Konsultanta:
ul. Legionów 122 D, pokój 212
26-110 Skarżysko - Kamienna
www.bbconsultants.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
Adres do korespondencji:
Barak 1A
26-500 Szydłowiec
www.budimex.com.pl
<