POIS RP GDDKiA FS
Poniedziałek, 16/09/2019

Układanie warstwy ścieralnej

W poprzednim tygodniu wykonywano warstwę ścieralną SMA na odcinkach 0+007 – 0+215 na jezdni prawej oraz 0+125 – 0+280 na jezdni lewej, do tej pory ułożono już 46,24% warstwy ścieralnej.

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45,
25-950 Kielce
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

BBC Best Building Consultans Nadzory i Doradztwo
Budowlane Łukasz Zdziebłowski
BBC Best Building Consultans
Sp. z o. o. Sp. K
Biuro Konsultanta:
ul. Legionów 122 D, pokój 212
26-110 Skarżysko - Kamienna
www.bbconsultants.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
Adres do korespondencji:
Barak 1A
26-500 Szydłowiec
www.budimex.com.pl
<