Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Środa, 27/03/2019

Odcinek próbny warstwy podbudowy

Dnia 27.03.2019 wykonano odcinek próbny warstwy podbudowy AC WMS 16 P w km 4+100 - 4+300 JL wykonana dwuwarstwowo

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45,
25-950 Kielce
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

BBC Best Building Consultans Nadzory i Doradztwo
Budowlane Łukasz Zdziebłowski
BBC Best Building Consultans
Sp. z o. o. Sp. K
Biuro Konsultanta:
ul. Legionów 122 D, pokój 212
26-110 Skarżysko - Kamienna
www.bbconsultants.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
Adres do korespondencji:
Barak 1A
26-500 Szydłowiec
www.budimex.com.pl