POIS RP GDDKiA FS
Środa, 27/01/2021

Miesięczny Przegląd Inwestycji Styczeń 2021

W dniu 26.01.2021 r. odbył się Miesięczny Przegląd Inwestycji. Do czynności przeglądowych przystąpili przedstawiciele Zamawiającego oraz zespół Kierownika Projektu, przedstawiciele Wykonawcy oraz Inżynier Kontraktu wraz z pracownikami Konsultanta. Ze względów bezpieczeństwa i panujący stan epidemiologiczny Miesięczny Przegląd Inwestycji miał charakter zdalny i ograniczył się do indywidualnych objazdów budowy. Celem przeglądu było uzyskanie informacji, oraz potwierdzenia usunięcia poszczególnych wad i usterek.

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45,
25-950 Kielce
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

BBC Best Building Consultans Nadzory i Doradztwo
Budowlane Łukasz Zdziebłowski
BBC Best Building Consultans
Sp. z o. o. Sp. K
Biuro Konsultanta:
ul. Legionów 122 D, pokój 212
26-110 Skarżysko - Kamienna
www.bbconsultants.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
Adres do korespondencji:
Barak 1A
26-500 Szydłowiec
www.budimex.com.pl
<