Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Czwartek, 05/09/2019

Ekrany akustyczne

Dnia 05.09.2019 wykonywano betonowanie głowic oraz montaż słupów typu HEB przeznaczone na konstrukcję ekranów akustycznych za obiektem WD-24 na jezdni prawej w stronę Kielc odc km 7+100 do km 7+500

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45,
25-950 Kielce
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

BBC Best Building Consultans Nadzory i Doradztwo
Budowlane Łukasz Zdziebłowski
BBC Best Building Consultans
Sp. z o. o. Sp. K
Biuro Konsultanta:
ul. Legionów 122 D, pokój 212
26-110 Skarżysko - Kamienna
www.bbconsultants.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
Adres do korespondencji:
Barak 1A
26-500 Szydłowiec
www.budimex.com.pl