POIS RP GDDKiA FS

Zakres Robót

Plan orientacyjny

WD-23

 WD-20

Zakres robót:

 • budowa dwóch jezdni drogi ekspresowej o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, wraz z zachowaniem rezerwy w pasie dzielącym pod dobudowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu,
 • budowa dwóch węzłów drogowych - węzła "Skarżysko - Północ" na połączeniu drogi ekspresowej z istniejącą drogą krajową nr 7 w rejonie miejscowości Skarżysko Książęce oraz węzła "Skarżysko - Centrum" na połączeniu drogi ekspresowej z ulicą Piłsudskiego w Skarżysku - Kamienna, zapewniających powiązanie drogi ekspresowej z istniejącą siecią dróg publicznych,
 • przebudowa odcinków dróg powiatowych i gminnych kolidujących z drogą ekspresową,
 • budowa dróg dojazdowych, równoległych do drogi ekspresowej, zapewniających obsługę komunikacyjną terenom przyległym do drogi ekspresowej terenów,
 • budowa mostów i wiaduktów w miejscach skrzyżowań drogi ekspresowej z istniejącą siecią drogową, rzeką Oleśnicą, na węzłach i w miejscach kolizji ze szlakami migracyjnymi zwierząt,
 • budowa przepustów w miejscach kolizji drogi ekspresowej z istniejącą siecią rowów melioracyjnych oraz przepustów wynikających z systemu odwodnienia drogi,
 • budowa systemu odwodnienia drogi - rowy drogowe, kanalizacji deszczowej, drenaż w pasie dzielącym itp.,
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, bariery energochłonne, stacje pogodowe, znaki zmiennej treści itp.,
 • budowa oświetlenia drogi w rejonie węzłów drogowych,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska - ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, pasy zieleni izolacyjnej, ogrodzenia itp.,
 • przebudowa i zabezpieczenie kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej: sieci energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45,
25-950 Kielce
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

BBC Best Building Consultans Nadzory i Doradztwo
Budowlane Łukasz Zdziebłowski
BBC Best Building Consultans
Sp. z o. o. Sp. K
Biuro Konsultanta:
ul. Legionów 122 D, pokój 212
26-110 Skarżysko - Kamienna
www.bbconsultants.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
Adres do korespondencji:
Barak 1A
26-500 Szydłowiec
www.budimex.com.pl
<