POIS RP GDDKiA FS
Wtorek, 29/05/2018

Pierwsza wizyta studynja na budowie

We wtorek 29 maja 2018 r. na budowie 7-kilometrowego odcinka trasy S7 Skarżysko – granica województwa świętokrzyskiego odbyła się wizyta studyjna. W spotkaniu z przedstawicielami Zamawiającego – GDDKiA, Wykonawcy – firmy Budimex oraz Nadzoru, firmy BBC Best Building Consultants, udział wzięli przedstawiciele mediów: Polskiej Agencji Prasowej, TVP3 Kielce, Gazety Wyborczej oraz Radia Kielce. Wizytujący odwiedzili węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód; obiekt PG-22A (przejazd gospodarczy w ciągu drogi S7); obiekt WD-22 (wiadukt drogowy w ciągu drogi lokalnej nad projektowaną drogą ekspresową) oraz węzeł Skarżysko-Kamienna Północ. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Oprócz prac ziemnych rozpoczęła się budowa wiaduktów, a zaawansowanie inwestycji wynosi około 15 procent.

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45,
25-950 Kielce
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

BBC Best Building Consultans Nadzory i Doradztwo
Budowlane Łukasz Zdziebłowski
BBC Best Building Consultans
Sp. z o. o. Sp. K
Biuro Konsultanta:
ul. Legionów 122 D, pokój 212
26-110 Skarżysko - Kamienna
www.bbconsultants.pl/

/ Wykonawca

Budimex S.A
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
Adres do korespondencji:
Barak 1A
26-500 Szydłowiec
www.budimex.com.pl
<